Pavitar Yoga Studio

Kundalini Yoga & Shakti Dance

Shakti Dance: De Yoga van Dans

Shakti Dance is de yoga van dans en deelt met Kundalini Yoga het doel om het Bewustzijn te verhogen en te expanderen. Het beoefenen van Shakti Dance beoogt een versmelten van eindig bewustzijn met Oneindig Bewustzijn. Het brengt de beoefenaar meer sensitiviteit voor de eenheid en diepte van innerlijke en uiterlijke wereld.

Shakti Dance is ontwikkeld vanuit de Kundalini Yoga door Sara Avtar. Ze kreeg hierbij de zegening van Yogi Bhajan, hij schreef in 2002 over Shakti Dance: "Build your ecstasy through movement and connect with your soul."

Shakti Dance heeft ook, zoals Kundalini Yoga een connectie met de Tantra traditie, in die zin dat het lichaam gezien wordt als tempel voor het Goddelijke en een middel om Zelf Realisatie te bereiken. Er worden fysische technieken op een bewuste manier gecombineerd en gebruikt om het Bewustzijn te verhogen. Het Zelf waar we in Yoga over spreken is eigenlijk Shiva, of puur Bewustzijn.

De termen Shakti en Shiva komen eveneens uit de Tantra traditie. Shakti staat voor het 'vrouwelijke' op een universele manier. Het is de manifestatie zelf, terwijl Shiva, de polariteit van Shakti staat voor het 'mannelijke' op een universele manier of ongemanifesteerd puur bewustzijn.

Shakti heeft ook bewustzijn, maar bewustzijn in beweging. Het is je levenskracht en vitaliteit, je creatieve kracht, het heeft ritme, smaak en 'juice'.

Shakti Dance biedt een 'graceful' yoga pad aan door het beoefenen van dans. Energiekanalen worden op een zachte manier geopend en in balans gebracht door gebruik van een harmonische fusie van vloeiende asanas, verschillende dansstijlen, ademtechnieken en ritmisch coördinatie, samen met mentale focus en mantras. Er is ruimte om je unieke zijn tot expressie te brengen en verschillende emoties te doorleven.

'Here in this body are the sacred rivers, here are the sun and moon, as well as the pilgrimage places. I have not encountered another temple a blissful as my own body.'

-Saraha

0