Pavitar Yoga Studio

Kundalini Yoga & Shakti Dance

Opbouw van een les

Een les Kundalini Yoga kent meestal de volgende opbouw:

1. Tune In

Met de mantra Ong namo Guru Dev namo tunen we in. We chanten deze mantra 3 keer. Het is een mantra die ons opent voor onze innerlijke en hogere wijsheid. In essentie betekent de mantra: Oneindig Bewustzijn, ik groet je. Kracht die mij leidt van het onbewuste naar het bewuste, ik groet je.

Meestal chanten we onmiddellijk hierna de beschermende mantra: ad guray nameh, jugad guray nameh, sat guray nameh, siri guru devay nameh. Deze mantra beschermt en doet onze aura toenemen.

2. Opwarming

Deze kan lang of kort zijn, naargelang de kriya die volgt of de intentie van de les. Er is vaak pranayama in verwerkt (bewuste ademhaling) en stretchings of bewegingen of houdingen.

3. Kriya

Het woord kriya betekent 'actie', meer bepaald een specifieke actie die leidt tot een complete manifestatie of transformatie. Het is de actie die een zaadje tot bloei laat komen, een gedachte in het lichaam brengt of een verlangen tot een commitment. Een kriya penetreert door blokkades heen. Het is geen willekeurig gekozen opeenvolging van oefeningen (acties), het is een specifieke opeenvolging van houdingen, ademhaling, geluid, focus, die geïntegreerd zijn om de manifestatie van een bepaalde zijnstoestand te creëren. Ook de tijdsduur van de verschillende oefeningen is in verhouding en bepaald.

Een kriya creëert een bepaalde flow door blokkades te verwijderen of los te maken, verslavingen of blinde vlekken aan de oppervlakte te brengen of bepaalde emoties terug te doen stromen.

4. Relaxatie

Een diepe ontspanning om het lichaam de kans te geven veranderingen te integreren, uit te rusten en te regenereren. Voor velen een uitdagende oefening!

5.Meditatie

Soms zit de meditatie al vervat in de kriya, maar vaak is er nog een specifieke meditatie waarmee we ons bewustzijn richting geven.

6.Tune Out

We eindigen een les met een zegeningslied 'the sunshine song' en drie maal Sat Nam. Hiermee verzegelen we de de veranderingen en de les. Sat Nam is een bijmantra of 'zaadmantra', dit staat symbolisch voor het zaadje dat de informatie bevat van de hele boom. Het betekent onze diepste waarheid die onze ware identiteit is. Het is een mantra die heel veel gebruikt wordt in Kundalini Yoga.

0